Disclaimer

Deze website bevat informatie over onder andere voedingssupplementen.
Voedingssupplementen kunnen als aanvulling op de voeding worden gebruikt.
Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid.
Wij hebben de informatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld.
Echter, wij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website.
Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden.
Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of specialist of enig informatie op of in een productverpakking of label.
De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts of specialist.